5 Adımda Evinizin Depreme Dayanıklılık Durumunu Öğrenin

Ülkemizin büyük bölümünün deprem bölgesinde yer alması ve sıklıkla meydana gelen depremler insanların “Evim depreme dayanıklı mı?”, “Deprem testi nasıl yapılır?” gibi soruların cevabını merak etmesine neden oluyor. Özellikle 1999 Gölcük depreminden sonra beklenen İstanbul depremi vatandaşları yaşadıkları evin depreme dayanıklılığını sorgulamasını gerektiriyor.

Peki yaşadığımız evin depreme dayanıklı ev olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Öncelikle ifade etmeliyiz ki konutunuzun sağlamlık durumunu bu işin uzmanlarına kontrol ettirmelisiniz. Dışarıdan sağlam görünen ve kağıt üzerinde sorun görünmeyen yapılar dahi depreme dayanıklı olmayabilir. Ancak uzmanlara yaptıracağınız test öncesi kendiniz de birtakım hususları kontrol ederek ön hazırlık yapabilirsiniz.

 

1. Yapı İnşa Yılı

1999 depreminden sonra yürürlüğe konulan mevzuat, yapı denetiminde birçok sıkı kontrol mekanizmasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla evin depreme dayanıklılığı sorgulaması işlemine binanızın inşa edildiği tarihi öğrenerek başlayabilirsiniz. 1999 yılından sonra inşa edilen yapıların inşaat esnasında birçok kontrolden geçtiği göz önüne alındığında daha sağlam olmaları öngörülmektedir.

Ayrıca binalar yıllar geçtikçe ilk inşa edildikleri zamanki sağlamlıklarında kalamayabilir. Kullanılan malzeme kalitesi ve binanın içerisinde bulunduğu koşullar yıllar geçtikçe depreme dayanıklılık üzerinde olumsuz bir etki yapabiliriz.

2. Binanın Zemin Durumu

Binaların üzerine inşa edildikleri zeminin durumu depreme dayanıklılık konusunda önemli ipuçları veriyor. Sulak ve kaygan zeminlere inşa edilen yapılar depreme dayanıklılık konusunda sınıfta kalırken sağlam zemine inşa edilen binalar bir deprem meydana geldiğinde ayakta kalabiliyorlar. Bu nedenle binaların olası depreme dayanıklılığının tespitinde üzerine inşa edildikleri zeminin özellikleri önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Zemin özelliklerinin yanı sıra bina konumunun fay hatlarına yakınlığı da değerlendirilmeye alınması gereken hususlar arasında yer alıyor. Ancak özellikle İstanbul gibi kalabalık yapılaşmanın bulunduğu şehirlerde fay hatlarına yakınlık durumuyla birlikte binanın sağlamlığı da büyük önem kazanıyor.

3. Yapının Nem Durumu

Bilhassa sulak bölgelere inşa edilen yapıların bodrum katlarında zamanla meydana gelen rutubet, bina temelindeki demir ve betonun deforme olmasına, taşıyıcı vasfını yitirmesine sebep oluyor. Binanızın “Duvarı nem, insanı gam öldürür.” atasözünde anlatıldığı gibi rutubet sonucu dayanıklılığını yitirmesinin önüne geçmek ve olası depremlere karşı hazırlıklı olabilmek için belirli aralıklarla bodrum katlarını kontrol etmelisiniz.

4. Binanın Onaylanan Projeye Uygunluk Durumu

Binaların projelerine uygun olarak muhafaza edilmeleri depreme dayanıklılıkları konusunda önemli ipuçları verebiliyor. Alt katları dükkana çevrilen, taşıyıcı kiriş ve kolonlarında eksiltme yapılan, izinsiz ve uygunsuz eklemeler yapılan yapılar dayanıklılığını yitirebiliyor. Binanızın depreme dayanıklılığını sorgularken onaylanan projesine uygun olarak muhafaza edilip edilmediğini araştırmanızda fayda var.

5. Dayanıklılık Test Sonuçları

Bütün bu etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve yetkili kuruluşlar tarafından binadan uygun tekniklerle alınan numunelerin tahlil edilerek sonucun bir rapor haline getirildiği deprem dayanıklılık testi, binanızın depreme dayanıklılığı konusunda en net bilgiyi sunacaktır. Konutunuz için daha önce böyle bir test yapıldıysa inceleyebilir, rapor bulunmaması halinde ise binada ikamet eden diğer sakinlerle bir araya gelerek test yapılmasını talep edebilirsiniz.

Deprem Testi Nasıl Yapılır?

Deprem dayanıklılık testleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilen kuruluşlar tarafından uzman personel aracılığıyla yapılıyor. Test yapmaya yetkili firmaların listesine ise Bakanlığın internet sitesinden ulaşmak mümkün. Uzman personel tarafından binanın zemin durumu, taşıyıcı kolon ve kirişler, onaylanan projeye uygunluk durumu, binanın geçirdiği depremler ve binadan alınan numune incelenerek bir rapor haline getirilirken depreme dayanıksız yapılar kayıt altına alınıyor. Özellikle İstanbul’da deprem olması halinde yaşanabilecek felaket senaryoları bu test ve araştırmaların eksiksiz yapılmasını gerekli kılıyor.

Depreme dayanıklı ev özelliklerini 5 adımda sizler için açıkladık. Katılımevim güvencesiyle ihtiyacınız olan faizsiz eve düşük taksitlerle, bütçenizi sarsmadan kavuşabilirsiniz. Hemen formu doldurun sizi arayalım.

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!