‬Bilgi Güvenliği ve KVY Politikası

Katılımevim Finansman A.Ş olarak BDDK tarafından tebliğ edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimi çalışmalarının iyileştirilmesi ile birlikte ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) gereklilikleri kapsamında;

 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,
 • Kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmesini, saklanmasını, aktarılmasını, imha edilmesini sağlamayı,
 • Müşteri bilgileri ve diğer hassas verilere sadece yetkilendirilmiş çalışanlar tarafından erişilmesi ve bu erişimlerin güvenliğinin temin edilmesini,
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Katılımevim çalışanlarına, müşterilerine ya da tedarikçilerine ait bilgilerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir kasti hareket disiplin cezasına ve/veya hukuki önleme tabi tutmayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinin sürdürülebilirliğini, müşterilere kesintisiz hizmet sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ve kişisel veri yönetim süreçlerinde acil durumlara karşı en kısa ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,
 • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!