Cebri İcra Nedir? 

Cebri İcra Nedir? 

Cebri icra, temelde bir alacaklının alacağını tahsil etmek için mahkeme kararıyla başvurduğu bir yasal süreçtir. Bu süreç, borçlu tarafın borcunu ödemediği veya anlaşmazlık yaşandığı durumlarda devreye girer. Bir alacaklının, borçlunun mal varlığına el koyma hakkını sağlayan cebri icra işlemi, mahkeme kararıyla yürürlüğe giren bir süreçtir.

Cebri icra, Türk Medeni Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bu süreç, borçlunun mallarının satılması veya haczedilmesi yoluyla alacağın tahsil edilmesini amaçlar.

Cebri İcra İşlem Süreci

Cebri icra süreci, alacaklının haklarını korumak ve borcunu tahsil etmek için etkili bir yasal yol sunar. Ancak, bu süreç karmaşık olabilir ve yasal gereksinimleri vardır. Bu nedenle, cebri icra süreciyle ilgili bir avukattan veya uzman bir hukuk danışmanından destek almak önemlidir.

Cebri icra süreci, aşağıdaki adımları içerir:

İcra Takibi Başlatma

Cebri icra süreci, alacaklının borcunun ödenmediğini tespit etmesiyle başlar. Alacaklı, bu durumu mahkemeye bildirir ve icra takibi başlatma talebinde bulunur. Mahkeme, başvuruyu inceler ve uygun görülmesi halinde cebri icra sürecini başlatır.

Mal Varlığının Tespiti

Cebri icra sürecinin önemli bir adımı, borçlunun mal varlığının tespit edilmesidir. Bu, alacaklının borcunu tahsil etmek için hangi varlıklara el koyabileceğini belirlemesine yardımcı olur. Mal varlığının tespiti, borçlunun banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları gibi varlıklarını içerir.

Haciz İşlemi

Mahkeme kararıyla, alacaklıya belirlenen varlıklara el koyma hakkı verilir. Bu, borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlığının satılması veya haczedilmesi anlamına gelir. Haciz işlemi, alacaklının borcunu tahsil etmesine olanak sağlar. Haczedilen varlıklar, borçlunun borcunu ödemek amacıyla açık artırmada satılabilir veya doğrudan alacaklıya devredilebilir.

Satış veya Tahsilat

Haczedilen varlıkların satışı veya tahsili gerçekleşir. Elde edilen gelir, borçluya olan borcu ödemek için kullanılır. Eğer borç bu şekilde tamamen ödenmezse, alacaklı ilgili yasal süreci sürdürebilir. Bu, alacaklının, borcun tamamını tahsil etmek için gerekli olan adımları atmaya devam edebileceği anlamına gelir.

Cebri İcra Çeşitleri

Cebri icra kendi içerisinde 4’e ayrılmaktadır. Bunlar, İlamlı İcra, İlamsız İcra, Rehnin Paraya Çevirmesi Yoluyla Takip ve İhtiyaci İcra’dır. İşte bu dört Cebri İcra çeşidinin detayları aşağıda ki gibidir.

İlamlı İcra

İlamlı İcra, alacaklının borcunu tahsil etmek amacıyla mahkeme kararı veya ilamı temel alarak başlattığı bir icra türüdür. Bu yöntem, borçlu ve alacaklının arasındaki anlaşmazlık veya borç miktarının tespiti için mahkemeye başvurulduğu durumlarda sıkça kullanılır. Mahkeme kararı veya ilam, borçlunun borcu kabul ettiği veya borcun miktarının resmi olarak tespit edildiği belge olarak hizmet eder.

İlamlı icra süreci, bu mahkeme kararı veya ilamı temel alarak icra dairesi tarafından başlatılır. Alacaklı, mahkeme kararı veya ilamla haklılığını kanıtlamıştır ve bu nedenle borcu tahsil etme hakkına sahiptir. İcra dairesi, borçlu tarafından belirtilen varlıkları haczedebilir veya borçlu tarafından belirtilen borcu tahsil etmek için diğer yasal yolları kullanabilir. İlamlı icra, alacaklının haklarını korumak ve borcunu tahsil etmek için yasal bir çerçeve sunmaktadır.

İlamsız İcra

İlamsız İcra, bir mahkeme kararı veya ilam olmaksızın, alacaklının borcunu tahsil etmek amacıyla başvurduğu bir icra yöntemidir. Bu tür icra işlemi, borçlu tarafından belirtilen borcun ödenmediği veya anlaşmazlık yaşandığı durumlarda kullanılır. İlamsız icra sürecinde, alacaklının belge veya mahkeme kararı gerekmeksizin icra dairesine başvurarak borcun tahsilatı için girişimde bulunması mümkün olur. İlamsız icra, borçlunun mallarının haczi veya diğer icra işlemleri ile borcun tahsili amacıyla kullanılır.

Rehnin Paraya Çevirmesi Yoluyla Takip

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, bir borçlunun verdiği rehin veya teminatın, borcun ödenmediği durumda alacaklının bu rehni paraya dönüştürmek amacıyla başvurduğu bir icra yöntemidir. Bu süreç, borçlu tarafından belirli bir varlık veya mülkiyetin rehin olarak sunulduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır. Borçlu, borcunu ödemezse, alacaklı bu rehni icra dairesine başvurarak paraya çevirme hakkına sahiptir. İcra dairesi, rehin malını satışa çıkararak borcun tahsilini sağlar. Elde edilen gelir, borcun ödenmesinde kullanılır ve borç tamamen ödendiğinde arta kalan miktar borçlu tarafından alınır. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, alacaklının teminat olarak aldığı varlığı nakde dönüştürerek borcun tahsili için etkili bir yol sağlar.

İhtiyati İcra

İhtiyati İcra, bir alacaklının gelecekteki zararlarına karşı kendini korumak amacıyla başvurduğu bir hukuki işlem türüdür. İhtiyati İcra yöntemi, alacaklı tarafından öngörülen bir zararın meydana gelme ihtimali bulunur ve alacaklının bu zararı önlemek veya tazmin etmek için borçlu tarafından belirli bir miktarın mahkeme nezaretinde bloke edilmesini talep ettiği durumlarda uygulanır. İhtiyati icra, mahkeme kararı gerektirir ve bu sürecin sonunda belirli bir miktar para veya varlık mahkeme tarafından koruma altına alınır. Bu, alacaklının gelecekteki zararlarına karşı korunmasını ve borçlunun bu zararları tazmin etmesini sağlar. İhtiyati icra süreci, alacaklıya gelecekteki hukuki süreçlerde daha güçlü bir pozisyon sağlar ve zararları önlenebilir hale getirir.

Cebri İcra İle Haciz Arasındaki Farklar

Cebri icra, alacaklının borcunun tahsil edilmesi için yasal bir süreçtir ve genellikle bir mahkeme kararı veya ilam temelinde başlatılır. Bu süreçte, mahkeme kararı veya ilam borçlunun borcu kabul ettiği veya borcun miktarının tespit edildiği bir belge olarak hizmet eder. Haciz ise, cebri icra sürecinin bir parçası olarak borçlunun mal varlığına el koyma işlemidir. Haciz, borçlunun borcu ödemediği veya anlaşmazlık yaşandığı durumlarda uygulanabilir. Cebri icra, mahkeme kararı veya ilam gerektirirken, haciz cebri icra sürecinin bir adımı olarak uygulanır ve alacaklının borcunu tahsil etme hakkını kullanmasına olanak tanır. Bu nedenle, cebri icra genellikle mahkeme kararına dayanırken, haciz icra işleminin bir sonucudur ve alacak tahsili için belirli varlıkların satılmasını içerir.

Katılımevim ile faizsiz ve sizin bütçenize uygun olarak belirlenen taksit seçenekleriyle ev ve araba sahibi olabilirsiniz. BDDK Lisanslı Katılımevim ile faizsiz bir şekilde ev ve araba alma hakkında daha detaylı bilgi için 444 11 00 numaralı telefondan hattını arayabilir veya en yakın Katılımevim şubesini ziyaret edebilirsiniz.

 

TapudaTerkin Ne Demek? başlıklı blog yazımızı okudunuz mu?

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!