İfraz İşlemi Nedir? İfraz Nasıl Yapılır?

İfraz İşlemi Nedir? İfraz Nasıl Yapılır?

Tapuya kayıtlı arsalar için ifraz; bölünebilmesi için gereken süreçleri ve resmi prosedürleri kapsayan “ayırmak” anlamını taşıyan bir terimdir. Bu sayede arsalar kendi içinde daha küçük boyutlu parsellere ayrıştırılabilmektedir. Peki ifraz işlemi nedir, bir arsanın ifraza uygunluğu nasıl belirlenir ve ifraz süreci nasıl işler sorularına yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için ifraz işlemlerini detaylandırdık.

İfraz İşlemi Nedir?

İfraz işlemi; parselasyonu yapılmış ve imar mevzuatındaki koşulları karşılayan büyük ölçekli arsaların, daha küçük parsellere ayrılması amacıyla talep edilen bir süreçtir. İfraz işlemlerinden önce arsanın parselasyonda tamamlanmış olması gereklidir. Tapu sahibinin talebi ve parselin uygunluğunun tespiti ile başlayan bu işlem, ilgili belediyelere yapılan başvurularla ve tapu müdürlüklerine tescilleriyle gerçekleştirilebilir.

Bununla birlikte, ifraz işlemleri sadece arsa üzerinde değil, kanun hükümleri doğrultusunda her türlü taşınmaz üzerinde de uygulama alanı bulabilmektedir. Bu süreç imar kanunlarının izin verdiği durumlara göre yürütülmektedir. Bu süreçte büyük bir parseli daha küçük parsellere ayırmak maksadıyla yürütülen işlemler genelde arsanın satış veya paylaşım işlemlerini kolaylaştırmak için talep edilmektedir.

İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

İfraz işlemi ile ilgili olarak, öncelikle arsanın ifraza uygunluğu tespit edilen tapu müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Ardından belediye sınırları içinde kalan arsa için Belediye Encümenliğine ve belediye sınırları dışında kalan arsa için İl İdare Kuruluna başvuru dilekçesi ve gerekli evraklar iletilmelidir. Ayrıca özel proje alanlarında gerçekleştirilmek istenen ifraz işlemleri için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay almak da zorunludur. Son olarak, onaylanan ifraz işlemlerinin tapu sicil müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek tapu kaydı ayırma ve resmi evrak düzenlemesiyle tamamlanması gerekmektedir.

İfraz Yetkisi Kimdedir?

İfraz işleminin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, İl İdare Kurulu ve Belediye Encümenliği tarafından onaylanır. Müracaatlar belediyeler veya valiliklere intikal ettikten sonra en geç 30 gün içinde onaylanmalı, tescil ya da terkin için ise 15 gün içinde tapuya bildirim yapılması ve Tapu Dairesinin tescil ya da terkin işlemlerini bir ayla sınırlayacak şekilde sonuçlandırması gerekir.

İfraz İşlemi için Gereken Belgeler Nelerdir?

İfraz ve tevhit işlemlerinde istenen belgeler arasında;

  • Tapu Senedi,
  • Arsanın Aplikasyon (Röperli) Krokisi,
  • İmar Durum Belgesi (evrak asılları ve fotokopileri),
  • İnşaat İstikamet Rölevesi,
  • Encümen Teklif Belgesi,
  • Tapu sahibi harici müracaatlarda Vekâletname,
  • Tapu Sahibinin veya Vekilin Kimlik Fotokopisi,
  • Büro Tescil Belgesi,
  • Zorunlu Deprem Sigortası bulunmaktadır.

Parseller Neye Göre Belirlenmektedir?

Yapılacak ifrazlar ya da yeni parsellerin oluşturulması sırasında, mevki özellikleri, yol durumu, mevcut yapılar ve benzer etkenler göz önünde bulundurularak, asgari ölçüler belirlenir. İmar planında gösterilen bölgeye ilişkin hüküm farklılıkları olmadan, bu parsellerde yapılabilecek yapıların ihtiyaçları da dahil olmak üzere tespit edilir.

İfraz Şartları Nelerdir?

İfraz yöntemi ile elde edilecek parsellerin, parsel derinlikleri 30 metreden, genişlikleri ise 20 metreden az olmamalıdır. İfraz işlemi esnasında, tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamuya ait bir yola cephesinin olması şarttır.

İfraz işlemi sırasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen genel şartlar ile imar planının uygunluk verdiği yapılaşmadan daha farklı bir yapılaşma olmaması için belirtilen şartlara uyum gösterilmesi ve mevcut yapılaşma şartlarının da yerine getirilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, ifraz işleminin etkin ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi için bu süreçler dikkatli bir biçimde takip edilmelidir. İfraz işlemi tamamlanabilmesi için, önceden belirlenmiş olan harca uygun bir şekilde ödeme yapılması da gerekir.

İfraz Edilemeyecek Alanlar Hangileridir?

Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi sıhhi jeolojik mahzurlar olan veya benzer şekilde tehlikeli durumlar arz eden alanlarda ifraz etme izni verilmemektedir. Ayrıca bir adada yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamayacağından, bu parsellerde ruhsat düzenlenemez. İmar planı dışında kalan alanlarda ise yönetmeliklerdeki öngörülen miktarlar altındaki ifraz etme işlemlerine de izin verilmemektedir.

İfrazlı Arsa Alınır mı?

İfrazlı bir arsa, ifraz şartları başlığı altında belirtilen tüm koşulları sağladıktan sonra alınması mümkündür. Ancak, üzerine yapılan inşaat izinleri ya da yapı ruhsatları gibi konular tamamen imar durumuyla ilintilidir ve bu nedenle dikkatlice araştırma yapmak çok önemlidir. Arsanın değerinin hesaplanması söz konusu olduğunda ise imar durumundaki herhangi bir değişiklik göz önüne alınarak neticelendirmelidir.

Tevhid İşlemi Nedir? İfrazla Tevhidin Farkı Nedir?

Tevhid işlemi, ifraz işleminin tam tersi olarak kabul edilir. Tevhide göre, aynı bölgede hatta aynı ada ve imar planı içinde yer alan iki ya da daha fazla parselin, tapu sicilinde ayrı sayfalara kayıtlı iken aynı şahsa ait olmaları durumunda ya da farklı şahıslarca yapılacak ortaklık çerçevesinde birleştirilerek tek tapu kaydına döndürülmesidir. Bu işlem sonucunda arsaya tamamen yeni bir parsel numarası verilmekte ve tapu sicili yenilenmektedir. İfraza göre ise, mevcut parselin miktar kadar daha küçük parseller haline getirilmesiyle ilgilidir.

İfraz İşlemi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İfraz işlemi müracaatı takip eden 30 gün içerisinde ilgili kurumlar tarafından incelenerek, sonuçlandırılmaktadır.

 

BDDK Lisanslı Katılımevim, kurulduğu günden bu yana ev veya araba sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlar. Siz de 444 11 00 numarasını arayarak Katılımevim’de sunulan ödeme yöntemlerini detaylı bir şekilde öğrenebilir ve bütçenize uygun ödeme koşulları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!