Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiralık gayrimenkul sözleşmelerinde karşılaşılan ve kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltma konusunda kiraya verene yazılı bir taahhütte bulunduğu resmi bir belgedir. Bu belge, kira sözleşmelerinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilir ve hem kiracı hem de kiraya veren için önemli hukuki sonuçlar doğurabilir.

Tahliye taahhütnamesinin önemi ise, kiralama sürecinde güven ve istikrar sağlar. Kiracı, tahliye taahhütnamesi ile mülkü belirtilen tarihte ve koşullarda boşaltacağına dair güvence verirken, kiraya veren de mülkün zamanında ve uygun şekilde tahliye edileceğinden emin olur. Bu belgenin varlığı, kira ilişkilerinde yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçer ve her iki taraf için de hukuki bir koruma sağlar.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye Taahhütnamesi, kiralık bir mülkün belirli bir tarihte boşaltılacağını garanti eden resmi bir belgedir. Kiracının, kiraya verene karşı bu yükümlülüğü yerine getireceğine dair yazılı bir taahhüt içerir. İşte adım adım bir Tahliye Taahhütnamesi nasıl hazırlanır;

 • Tarafların Bilgileri: Taahhütnamenin başında, kiraya veren ve kiracının tam adı, adresi ve iletişim bilgileri yer almalıdır. Bu bilgiler, taahhütnamenin hangi taraflar arasında geçerli olduğunu belirler.
 • Kiralanan Mülkün Detayları: Kiralanan mülkün tam adresi, özellikleri ve mülkün tanımı taahhütnamede açıkça belirtilmelidir.
 • Tahliye Tarihi ve Şartları: Kiracının mülkü hangi tarihte boşaltacağını net bir şekilde belirtilmelidir. Eğer belirli şartlara bağlı bir tahliye söz konusu ise, bu şartlar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Taahhüt İçeriği: Kiracının, belirtilen tarihte mülkü tahliye edeceğine dair taahhüdü açık ve net bir dille ifade edilmelidir. Burada, herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için açık ve anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir.
 • İmza ve Tarih: Taahhütnamenin sonunda, hem kiracının hem de kiraya verenin imzaları ve imza tarihleri yer almalıdır. Bu imzalar, taahhütnamenin geçerliliği için zorunludur.
 • Noter Onayı: Bazı durumlarda, taahhütnamenin noter tarafından onaylanması gerekebilir. Bu, belgenin hukuki geçerliliğini artırır ve taraflar arasındaki güveni pekiştirir.
 • Yedek Kopya: Her iki tarafın da imzaladığı taahhütnamenin birer kopyasını saklamak önemlidir. Bu, olası anlaşmazlıklarda referans noktası olarak kullanılabilir.
 • Ek Belgeler: Eğer taahhütnamenin hazırlanması sırasında ek belgelere (örneğin, kira sözleşmesi veya kimlik fotokopileri) ihtiyaç duyuluyorsa, bu belgelerin de taahhütnameye eklenmesi uygun olacaktır.

Bu adımları takip ederek, hukuki açıdan geçerli ve her iki taraf için de güvenilir bir Tahliye Taahhütnamesi hazırlanabilir. Bu belgenin doğru ve eksiksiz hazırlanması, kiralama sürecinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Tahliye Taahhütnamesinin Kullanım Alanları

Tahliye Taahhütnamesi, genellikle gayrimenkul kiralama işlemlerinde kullanılan resmi bir belgedir. Bu belge, özellikle kira sözleşmelerinde karşımıza çıkar ve çeşitli durumlarda kullanılır. İşte Tahliye Taahhütnamesinin başlıca kullanım alanları:

 • Konut Kiralamaları: Bireysel konut kiralama işlemlerinde, kiracı genellikle mülkü belirli bir tarihte boşaltacağına dair taahhütte bulunur. Bu, özellikle kısa süreli kiralama anlaşmalarında veya kiracının belirli bir süre sonra taşınmayı planladığı durumlarda kullanılır.
 • Ticari Gayrimenkul Kiralamaları: İş yerleri, ofisler, mağazalar gibi ticari amaçlarla kiralanacak gayrimenkullerde de tahliye taahhütnamesi önemli bir rol oynar. Bu durumda, işletme sahibi (kiracı) mülkü belirlenen süre sonunda boşaltmayı taahhüt eder.
 • Geçici Kiralamalar: Geçici sergi alanları, etkinlik mekanları veya sezonluk işletmeler için yapılan kısa süreli kiralama anlaşmalarında tahliye taahhütnameleri kullanılabilir. Bu tür durumlarda, belirli bir etkinlik veya sezon sonrasında mülkün boşaltılması gerekir.
 • Öğrenci Yurtları ve Pansiyonlar: Eğitim dönemi sona erdiğinde veya akademik takvimle sınırlı olan kiralama durumlarında, öğrencilerin kaldığı yurt veya pansiyonlar için tahliye taahhütnameleri hazırlanabilir.
 • Devre Mülkler ve Tatil Evleri: Tatil dönemleri için kiralanan devre mülkler veya tatil evleri de tahliye taahhütnamesi kullanım alanlarına dahildir. Kiracı, kiralama süresi bitiminde mülkü boşaltmayı taahhüt eder.
 • Anlaşmazlık Çözümü İçin Önleyici Tedbir Olarak: Kiraya veren ve kiracı arasında olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, kira sözleşmesine ek olarak tahliye taahhütnamesi de düzenlenebilir. Bu, her iki taraf için ek bir güvence sağlar.
 • Hukuki Güvence Olarak: Tahliye taahhütnamesi, kiralayanın mülkün tahliyesi konusunda hukuki bir güvenceye sahip olmasını sağlar. Eğer kiracı taahhüdünü yerine getirmezse, kiraya veren yasal yollara başvurabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Şartları

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları, kiralanan bir mülkün belirli bir tarihte boşaltılmasını taahhüt eden resmi bir belgedir ve bu belgenin geçerli olabilmesi için bazı önemli şartlar bulunmaktadır. Bu şartların başında, taahhütnamenin kiralanan mülkün kiracıya teslim edilmesinden sonra hazırlanmış olması gerekliliği gelir. Yani, kira sözleşmesi yapılmış olsa bile, mülkün kiracıya teslim edilmeden önce verilen tahliye taahhütleri hukuki olarak geçersiz kabul edilir. Bu durum, tahliye taahhütlerinin yalnızca mülkün kiracıya fiilen teslim edilmesinden sonra hukuki bir anlam ve değer kazanması prensibine dayanır.

Bir diğer önemli nokta, taahhütnamenin imza tarihinin açıkça belirtilmesi ve bu tarihin mülkün kiracıya teslim tarihinden sonra olması gerekliliğidir. İmza tarihinin boş bırakılması ve sonradan doldurulması gibi durumlar hukuki sorunlara yol açabilir. Yargıtay içtihatlarına göre, taahhütnamenin geçerliliği konusunda ispat yükü genellikle kiracının üzerindedir. Kiracının, mülkün kendisine teslim edildiği tarihten sonra taahhütnamenin imzalandığını ispat edememesi halinde, bu durumun hukuki sonuçlarına katlanması gerekecektir.

Ayrıca, kiracının baskı veya cebir altında taahhütname imzalaması durumunda, Türk Borçlar Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca, irade sakatlığı sebebiyle taahhüdün iptali talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır. Bu tür iptal taleplerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kanunen belirlenmiş olan bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde bu talebin yapılması gerekliliğidir. Bu süre, söz konusu taahhütname imzalandığı tarihten itibaren başlar ve bu süre içinde yapılmayan iptal talepleri hukuki açıdan geçersiz sayılır.

En Çok Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik süresi nedir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik süresi genellikle kira sözleşmesinin süresiyle sınırlıdır. Ancak, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, taahhütname sözleşme bitimine kadar geçerlidir.

Tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye davasının süresi, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu nedir?

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu, kira sözleşmesinin bitiminde veya kira sözleşmesinde belirtilen şartların ihlali durumunda yasal yolları izlemektir.

Boş tahliye taahhütnamesi imzalanırsa ne olur?

Boş bir tahliye taahhütnamesi imzalanırsa ve daha sonra bu belge doldurulursa, bu durum hukuki geçerliliği sorgulanabilir bir durum yaratır. İmzalayan kişi, bu durumun haksız bir baskı sonucu olduğunu iddia edebilir.

Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir?

Kirasını düzenli ödeyen bir kiracıyı tahliye etmek, kira sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmede belirtilen diğer tahliye şartlarının gerçekleşmesi durumunda mümkündür. Kiracının kira ödemelerinde aksamalar olmadığı sürece, tahliye için geçerli bir sebep olmalıdır.

Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ne olur?

Kiracı, mahkemenin tahliye kararını temyiz ederse, bu durum davanın süresini uzatabilir. Temyiz süreci, davaya bağlı olarak aylar sürebilir ve kararın Yargıtay tarafından incelenmesini gerektirir. Bu süre zarfında kiracının mülkte kalması genellikle mümkündür.

 

İlginizi Çekebilir→ Taşınırken Yapılması Gereken Resmi İşlemler Nelerdir?

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!