Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

Birçok kişi köyden kente göç ederken, kamu arazilerine gecekondular yaparak buralarda yaşamaya başladı. Devlet tarafından bu kişilere tapu tahsis belgesi verildi. Peki tapu tahsis belgesi nedir?

Kamu arazileri üzerinde gecekondusu bulunan bireylere 1980’li yıllarda verilen belge, tapu tahsis belgesi olarak bilinir. Ayrıca tapu tahsis belgesi, özellikle 2981 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle hak sahiplerine belirli gayrimenkulleri kullanma hakkı veren bir belgedir. Tapu tahsis belgesi genellikle toplu konut projeleri, gecekondu düzenlemeleri ve benzeri durumlar için verilir ve belli bir süreç sonunda tapu senedine dönüştürülebilir.

Ek olarak, tapu tahsis belgesi ile gayrimenkul üzerinde tam kontrol sağlanamaz. Dolayısıyla, belge sahiplerinin mülkiyet haklarını güvence altına almak için ilgili prosedürleri tamamlamaları gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Nasıl Alınır?

Tapu tahsis belgesi almak, belli başlı adımların ve prosedürlerin takip edilmesini gerektirir. Bu süreç, tapu durumu tahsis ne demek sorusuna cevap verirken aynı zamanda tapu tahsis belgesi olanların yasal haklarını da belirlemektedir. İşte tapu tahsis belgesi alma süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi:

Tapu Tahsis Belgesi Başvuru Süreci

 • Öncelikle Proje Sahibi veya İlgili Kurumla İletişime Geçilir: Tapu tahsis belgesi almak isteyen bireyler, öncelikle gayrimenkulün bağlı olduğu belediye ile iletişime geçmelidir. Eğer tapu tahsis belgesi başvurusu mücavir alanlar dışında ise valiliklere başvurulmalıdır.
 • Başvuru Formunun Doldurulması: İlgili kurum tarafından sağlanan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
 • Gerekli Belgelerin Toplanması: Başvuru sürecinde, kimlik belgeleri, gelir durumunu gösterir belgeler ve varsa gayrimenkule ilişkin mevcut belgeler gibi gerekli evraklar toplanmalıdır.
 • Başvurunun İlgili Kuruma Teslim Edilmesi: Tüm belgeler hazırlandıktan sonra, başvuru formu ile birlikte ilgili kuruma teslim edilir.

Tapu Tahsis Belgesi Tapu Senedine Nasıl Dönüştürülür?

Tapu tahsis belgesinin tapu senedine dönüştürülmesi gayrimenkulün tam mülkiyet haklarının elde edilmesi için önemli bir adımdır. Bu süreç belirli yasal şartların ve prosedürlerin yerine getirilmesini gerektirir. Tapu tahsis belgesi sahipleri bu belgeyi tapu senedine çevirmek istediklerinde aşağıda belirtilen gerekli şartları ve adımları takip etmelidir:

 • Islah İmar Planı veya İmar Planının Yapılmış Olması: Gayrimenkulün tapu senedine dönüştürülmesi için, bulunduğu alanda ıslah imar planı veya imar planının yapılmış olması gereklidir. Bu gayrimenkulün yer aldığı bölgenin yapılaşma ve kullanım standartlarının belirlenmiş olması anlamına gelir.
 • Tek Bir Tapu Tahsis Belgesine Sahip Olma: Tapu tahsis belgesine sahip olan kişilerin başka bir tapu tahsis belgesine sahip olmaması gerekir. Bu kural özellikle dar gelirli vatandaşların yararına olan projelerde, kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla konmuştur.
 • Arsa Büyüklüğü Kısıtlamaları: Hak sahiplerine, dar gelirli kategorisindeki bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak asgari standartlara uygun olarak, 400 metrekareden daha büyük bir arsanın tahsis edilmesi öngörülmez.
 • Başvurunun Uygun Bölgelerde Yapılması: Tapu tahsis belgesi için başvuruda bulunulacak alanın TCDD’ye tahsis edilmiş bir alan, askeri bölge, turizm bölgesi, karayolları kamulaştırma alanı veya içme suyu havzası sınırları içerisinde olmaması gerekmektedir.
 • Bilirkişi Raporu: Tahsise konu olan yer ve tescili istenen gayrimenkulün uygunluğunun teyit edilmesi için bir bilirkişi raporu alınmalıdır.
 • Konut Alanı Olarak Belirlenmiş Olma: Tahsise konu olan alan, imar planları içerisinde konut alanı olarak görünmelidir. Bu alanın, kamu hizmetine ayrılmamış olması gerekmektedir.
 • 2981 Sayılı Kanun Uyarınca Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Tapu tahsisine ilişkin olarak, 2981 sayılı kanun uyarınca taşınmazın rayiç değeri ile diğer masrafların ve harçların ödenmiş olması şarttır.
 • Düzenleme Ortaklık Payı: Eğer gayrimenkul, düzenleme ortaklık payı alınması gereken arsalar içinde yer alıyorsa, bu bedelin de ödenmiş olması gerekir.

Bu şartların yerine getirilmesi, tapu tahsis belgesinin tapu senedine başarılı bir şekilde dönüştürülmesinin ön koşuludur. Süreç, ilgili devlet kurumları tarafından yürütülür ve gayrimenkulün mülkiyetinin resmi olarak devredilmesini sağlar.

Tapu Tahsis Belgesi Verilen ve Verilmeyen Yapılar

Tapu tahsis belgesi verilen ve verilmeyen yapılar arasındaki farklar, genellikle yapıların yasal statüsü, konumu ve geliştirilme amacına göre belirlenir. İşte tapu tahsis belgesinin verildiği ve verilmediği yapı detayları:

Tapu Tahsis Belgesi Verilen Yapılar

 • Toplu Konut Projeleri: Devlet destekli toplu konut projeleri kapsamında inşa edilen yapılar, genellikle uygun fiyatlı konut sağlama amacı taşıdığı için tapu tahsis belgesi alabilir.
 • Gecekondu Düzenlemeleri: Gecekondu bölgelerinin ıslahı ve dönüşüm projeleri çerçevesinde, mevcut gecekonduların yasal statü kazanması ve modern konutlara dönüştürülmesi amacıyla tapu tahsis belgesi verilebilir.
 • Kırsal ve Tarımsal Alanlardaki Yapılar: Belirli kırsal kalkınma projeleri veya tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla inşa edilen yapılar, tapu tahsis belgesi alabilir.

Tapu Tahsis Belgesi Verilmeyen Yapılar

 • Kaçak Yapılar: Resmi izinler olmadan inşa edilen ve yasal olmayan yapılar, tapu tahsis belgesi alamaz. Bu tür yapılar, genellikle yıkım veya ıslah edilme riski altındadır.
 • Turizm ve Sanayi Bölgelerindeki Yapılar: Özel turizm veya sanayi bölgelerinde, bu alanların özgün kullanım amacına uygun olmayan yapılar tapu tahsis belgesi alamaz.
 • Koruma Altındaki Alanlardaki Yapılar: Tarihi, kültürel veya doğal koruma altındaki alanlarda inşa edilen yapılar, bu alanların koruma statüsüne bağlı olarak tapu tahsis belgesi alamaz.
 • Askeri Alanlar ve Stratejik Bölgeler: Askeri güvenlik veya stratejik öneme sahip bölgelerde inşa edilen yapılar için tapu tahsis belgesi verilmez.

Kentsel Dönüşüm Nedir? Konulu Blog Başlığı Dikkatinizi Çekebilir.

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!