Bahçeye İmar Nasıl Alınır?

Bahçeye İmar Nasıl Alınır?

Yaşam alanlarımız, hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz, huzur ve konfor aradığımız özel yerlerdir. Bu alanların özellikle müstakil evlerin ve onların geniş bahçelerinin, yaşam kalitemiz üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Bahçede keyifli zamanlar geçirmek, hobi bahçeciliği yapmak ya da sadece doğayla iç içe olmak isteyenler için bu alanları en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Bu noktada müstakil ev sahipleri veya tarlasına prefabrik ev yapmayı düşünenler için “bahçeye imar nasıl alınır? ve bahçeye ev yapılır mı?” soruları gündeme gelir. Bu tür bir projeye kalkışmadan önce sürecin nasıl işlediğini anlamak ve gerekli yasal süreçleri detaylıca araştırmak büyük önem taşır.

Öncelikle bahçeye imar izni almak isteyen kişilerin bu sürecin sadece bir kağıt üzerindeki planlama işlemi olmadığını bilmesi gerekir. İmar izni almak çeşitli yasal prosedürleri, belediyeleri ve çevresel düzenlemeleri kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle adım adım ne yapılması gerektiğini anlamak, izlenecek yol hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve sürecin her aşamasında dikkatli olmak zorunludur. İmar izni alma süreci yönetmelikler, maliyet analizi ve projenin uygulanabilirliği gibi konular, bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması için dikkate alınması gereken önemli unsurlardır. Bu girişim doğru planlama ve bilinçli adımlar atıldığında, bahçenizi hayallerinizdeki yaşam alanına dönüştürme fırsatı sunar.

Bahçe Arsaya Nasıl Çevrilir?

Bahçe ya da tarla gibi bir alanın arsaya çevrilmesi, belirli yasal prosedürler ve şartların yerine getirilmesini gerektirir. Tarla arsa cins değişikliği için öncelikle tarlanın 1/1000 ölçekli imar planı içinde kalması gerekmektedir. Bu plan bir bölgenin nasıl kullanılacağını ve hangi tür yapılaşmaya açık olduğunu belirler. Eğer tarla 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ve yapılaşmaya açık bir fonksiyona sahip bir bölgede yer alıyorsa bu değişiklik mümkün olabilir.

İmar planı hükümleri çerçevesinde yapılacak olan imar uygulaması sonucunda tapu kaydında bulunan tarlanın niteliği “arsa” olarak değişecektir. Bu süreç belediyelerin ve ilgili imar idarelerinin yönergeleri ve şartlarına göre yürütülür. Süreç genellikle planın incelenmesi, gerekli belgelerin toplanması, başvuru yapılması ve bu başvurunun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi aşamalarını içerir.

Bu değişiklik için, tarlanın bulunduğu bölgenin imar planlarının incelenmesi, bu planlarda belirtilen şartların ve kullanım alanlarının tarla ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tür bir dönüşümün maliyetleri, sürecin uzunluğu ve gerektireceği yasal adımlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Tarla arsa cins değişikliği planlı ve kapsamlı bir yaklaşım gerektiren, uzmanlık ve detaylı bir hazırlık süreci isteyen bir işlemdir. Bu nedenle bu tür bir değişikliği düşünen kişilerin, sürecin her aşamasında yerel yönetimlerle iş birliği yapmaları ve gerekirse uzman danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları önerilir. Bu hem sürecin daha verimli ve sorunsuz ilerlemesini sağlar hem de ileride karşılaşılabilecek olası hukuki sorunları önlemeye yardımcı olur.

Bahçeye İmar İzni Alım Süreçleri

Bahçesindeki araziyi değerlendirmek isteyen kişiler için imar izni alım süreçleri, dikkatli ve planlı bir şekilde ilerlemeyi gerektirir. İşte bu süreçler ve dikkat edilmesi gereken önemli konular:

 • Yerel İmar Planını İncelemek: İmar izni almak isteyen kişilerin ilk adımı arazinin bulunduğu bölgenin yerel imar planını incelemek olmalıdır. Bu plan arazinin hangi tür yapılaşmaya uygun olduğunu, yapı yoğunluğunu, kat sınırlamalarını ve diğer önemli detayları içerir.
 • Yasal Prosedürler ve Gerekli Belgeler: İmar izni alabilmek için gerekli olan belgeleri toplamak önemlidir. Bu belgeler arasında tapu kaydı, imar durumu belgesi, arsa planı ve belediyelerden alınması gereken diğer resmi evraklar bulunabilir.
 • Başvuru Süreci: Belediyeye veya ilgili imar idaresine imar izni için resmi başvuru yapılmalıdır. Bu süreçte projenin detayları ve araziye uygunluk durumu değerlendirilir.
 • Proje Hazırlama: İmar izni için başvuruda bulunurken arazide yapılması planlanan yapıya ait detaylı bir proje sunmak gerekebilir. Bu proje mimari planları, yapı kullanım amacını ve diğer teknik detayları içermelidir.
 • Çevresel Düzenlemeler ve Kısıtlamalar: Arazinin bulunduğu bölgenin çevresel düzenlemelerine ve kısıtlamalarına uygun hareket etmek önemlidir. Örneğin tarım alanları, doğal sit alanları gibi özel statüdeki yerlerde farklı kurallar ve kısıtlamalar olabilir.
 • Maliyet Analizi ve Finansal Planlama: İmar izni almanın maliyeti ve inşaat sürecinin finansal planlaması da önemlidir. Projenin bütçesini doğru bir şekilde hesaplamak ve finansal kaynakları planlamak gerekir.
 • Belediyelerle İletişim: Süreç boyunca belediyelerle iyi bir iletişim kurmak ve gerekirse uzman danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, sürecin daha verimli ilerlemesini sağlayabilir.
 • Uzun Vadeli Planlama ve Sürdürülebilirlik: İmar izni alındıktan sonra, inşaat ve kullanım süreçleri sırasında uzun vadeli planlama ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmek, ileride yaşanabilecek sorunları önlemeye yardımcı olur.

Bu süreçler dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetildiğinde, bahçe alanının değerlendirilmesinde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Her adımda yasal gerekliliklere uyum sağlamak ve gerekli tüm izinlerin alınması, ileride karşılaşılabilecek hukuki sorunları önler.

Bahçeye İmar İzni Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bahçeye imar izni almak pek çok kişi için kendi yaşam alanlarını geliştirme ve değerlendirme yolunda atılan önemli bir adımdır. Özellikle bağ ve bahçe olarak nitelendirilen ancak şu anda tarla statüsünde olan topraklar için bu süreç arazinin potansiyelini ortaya çıkarmak adına hayati bir rol oynar. Ancak unutulmamalıdır ki tarlalar doğası gereği imarsız topraklar olup, bu da üzerine konut yapımının mümkün olmadığı anlamına gelir. Buna rağmen doğru prosedürler ve şartlar yerine getirildiğinde bu tür alanlarda belli ölçekte yapılaşmaya izin verilebilmektedir. İmar izni almak isteyenler için bu süreç hem mevcut yasal çerçeveyi anlamayı hem de ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına dikkatli bir planlama gerektirir. İşte bahçeye imar izni alırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • İnşaat Kat Sayısı: Alınacak imar izni kapsamında yapılacak inşaatın kat sayısı en fazla 5 olmalıdır. Bu  arazinin yapı yoğunluğunu ve bölgedeki diğer yapılarla uyumunu etkiler.
 • İnşaat Alanı Toplamı: İnşaatın toplam alanı en fazla 250 metrekare olmalıdır. Bu arazinin genel görünümüne ve çevresel etkisine katkıda bulunur.
 • Saçakla Taban Seviyesinin Yüksekliği: Yapılacak yapının saçakla taban seviyesi arasındaki yüksekliği 6.50 metre uzunluğa sahip olmalıdır. Bu, yapının genel estetiğini ve fonksiyonelliğini etkiler.
 • Yol ve Parsel Sınırlarına Yakınlık: İnşaatın yol ve parsel sınırlarına en fazla 5 metre yakın olması gerekmektedir. Bu, arazinin ulaşılabilirliğini ve çevre düzenini korur.

Bahçe ve Tarla Arasındaki Fark

Bahçe ve tarla arasındaki fark genellikle kullanım amaçları ve fiziksel özellikleri açısından belirginleşir. Bu farklar bahçe ve tarlanın kullanım şekillerini, sahiplik ve işletme biçimlerini, ayrıca yasal sınırlamalarını ve fırsatlarını belirleyen temel unsurlardır. Bu nedenle bu iki arazi türünü birbirinden ayırt etmek, her birinin potansiyelini anlamak ve uygun şekilde değerlendirmek için önemlidir. İşte bu iki arazi türü arasındaki temel farklar:

Kullanım Amacı

 • Bahçe genellikle evlerin yanında veya yakınında bulunan dinlenme, hobi bahçeciliği, süs bitkileri yetiştirme gibi kişisel veya rekreasyonel amaçlar için kullanılan bir alanı ifade eder.
 • Tarla ise genellikle tarımsal faaliyetler için kullanılan geniş ve genellikle kırsal alanlarda bulunan arazi parçasını tanımlar. Tarlalar geniş çaplı tarımsal üretim, ekin yetiştirme veya hayvancılık gibi faaliyetler için kullanılır.

Fiziksel Özellikler

 • Bahçeler genellikle daha küçük, düzenli ve bakımlı alanlardır. Evlerin hemen yanında veya yakınlarında yer alabilirler ve çoğu zaman çitler, yollar, süs bitkileri ve dinlenme alanları gibi özellikler içerirler.
 • Tarlalar ise daha geniş alanlara yayılır ve genellikle doğal durumda tutulur. Bu alanlar geniş çapta tarımsal üretim için uygun olarak düzenlenir ve genellikle özel çitlerle veya sınırlarla çevrilmemiş olabilir.

Yasal Statü ve İmar Durumu

 • Bahçeler çoğunlukla şehir veya kasaba içindeki imar planlarına dahil edilir ve belirli yapılaşma izinlerine sahip olabilirler.
 • Tarlalar imarsız olarak tanımlanabilir ve bu üzerlerine yapı inşa edilmesinin sınırlı veya yasak olduğu anlamına gelir. Ancak belirli koşullar altında tarla arsa statüsüne çevrilebilir ve yapılaşmaya açılabilir.

 

İlginizi Çekebilir→ İmar Planı Nedir? Nasıl Yapılır?

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!