Kurallar ve Koşullar

 


MARKA ELÇİLİĞİ DÜNYASI HAKKINDA 

Katılımevim Marka Elçiliği Dünyası, Katılımevim önderliğinde yürütülen bir ek gelir programıdır.

Ana amacı, kişi veya kurumların Katılımevim markasını tanıtarak ek gelir elde etmelerini sağlamaktır.

Katılımevim Marka Elçisi olmak ve ayrıcalıklardan faydalanmak için katılım koşullarını karşılamanız yeterlidir.

Katılım Koşulları

Marka Elçiliği Dünya’sına dahil olabilmek için T.C. vatandaşı olmanız ve 18 yaşından gün almış olmanız yeterlidir.

Katılım Başlangıcı

Marka Elçiliği Dünyası’na katılım; Marka Elçisi olmak isteyen kişinin Katılımevim Mobil Uygulamayı akıllı telefonuna ya da tabletine kurması, işbu genel kural ve koşulları kabul etmesi ve ilk tavsiye aktivitesinde bulunması ile başlamış olur.

Katılım Değerlendirme Süreci

Marka Elçiliği Dünyamıza katılım için ilk adımı atıp başvuruda bulunan kişiler veya kurumlar, başvurularını yapar yapmaz Marka Elçiliği Dünyası’nın sunduğu imkânlardan faydalanmaya başlarlar. Katılımevim her başvuruyu kabul etmek zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin katılım taleplerini reddedebilme hakkına sahiptir.

Bildirim Kanalları

Katılımevim’in Marka Elçiliği programı hakkında, bildirim ve duyuru yaptığı kanallar; Katılımevim Mobil Uygulamayı, www.katilimevim.com.tr  web sitesi, marka elçilerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar, Katılımevim sosyal medya hesapları ve şubelerdir. Bu kanallardan yapılan bildirimler marka elçileri için bağlayıcıdır. Katılımevim puan bakiyesi ve program duyuruları da dâhil olmak üzere, her tür bilgilendirmeyi sadece elektronik ortamdan duyurma ve yazılı formatta bildirim ve duyuru yapmama hakkını saklı tutar. Marka Elçileri bu kanallardan gelecek yeni bilgileri ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdürler. Marka elçilerinin bu bildirimleri takip etmiyor olmalarından Katılımevim sorumlu tutulamaz. Bu kanalların herhangi birinde yayınlanan yeni bilgilere veya mevcut bilgilerde yapılan değişikliklere Marka elçilerinin 24 saat içerisinde dilekçe ile itiraz etme hakkı mevcuttur. İtiraz edilmemesi durumunda marka elçisinin yeni süreçlere aynen razı geldiği kabul edilecektir. Marka elçileri, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı, herhangi bir nam altında ödeme veya sair taleplerde bulunamazlar.

Puan Kazanımı

Marka Elçiliği Dünya’sının performans değerlendirme ve hesaplama yöntemi puandır.

Katılımevim puan sistemini, herhangi bir zamanda değiştirme, bazı puan kazanım yollarını kaldırma, puan eksiltme/arttırma ve puan ekleme/çıkarma hakkını saklı tutar. Marka Elçileri, puan tablosunu Katılımevim’ in bildirim kanalları üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

Marka Elçileri aşağıdaki şekilde puan kazanırlar.

 • Organizasyon Ücreti Üzerinden Puan Kazanımı:
 • Marka Elçisi’nin, Katılımevim Mobil Uygulamayı aracılığı ile tavsiye ettiği ve ev/araç kampanyaları hakkında bilgi almak isteyerek kendilerine iletilen ‘Başvuru Formu’ nu dolduran kişiler, 6 ay içerisinde Katılımevim ev/araç kampanyalarına katılım sağlar ve Organizasyon Ücretini öderse, Marka Elçisi ödenen Organizasyon Ücreti üzerinden puan kazanır ve puan kazanır. (Organizasyon Ücreti tutarından KDV düşümü yapıldıktan sonra puan hesaplaması yapılır).
 • Eğer tavsiye edilen kişi daha önce Katılımevim ile görüşmüş ise Marka Elçisi yeniden tavsiye edemez ve açılan sözleşmeden puan kazanamaz.
 • Katılımevim Mobil Uygulama aracılığı ile olmaksızın, Şube ya da Çağrı Merkezi kanalı ile yapılan tavsiyeler ile açılan ev/araç sözleşmeleri puan kazandırmaz. Tavsiye edilen kişi, Çağrı Merkezi’nin ilk teması sırasında bilgi almak istemez ancak daha sonra bilgi almak ister ise ilk temas tarihi ile son temas tarihi arasında geçen sürenin 2 ay olması şartına bakılır. Bu tarihin aşılması durumunda Marka Elçisi puan kazanamaz.

Puan Kazanım Şartları:

 • Marka Elçisi, tavsiye edilen kişinin dahil olduğu ilk ev/araç sözleşme katılımından puan kazanır.
 • Tavsiye edilen kişinin farklı dönemlerde yapmış olduğu ikinci, üçüncü veya daha fazla adette sözleşme katılımı olması durumunda, Marka Elçisi puan kazanamaz.
 • Tavsiye edilen kişi aynı ay içerisinde birbirinden bağımsız 1’den fazla sözleşme katılımı gerçekleştirir ise Marka Elçisi her bir sözleşme katılımı için de puan kazanır.
 • Marka Elçisinin, tavsiye edilen kişinin sözleşme katılımından puan kazanabilme süresi 6 aydır. Tavsiye tarihi ile sözleşme tarihi arasında 6 aydan fazla süre geçmiş olur ise Marka Elçisi puan talep edemez.
 • Müşterinin, ev/araç sözleşmesi tutarında revizyona giderek artış/azalış yapması durumunda, Marka Elçisi aradaki fark için puan talep edemez. İlk sözleşmeye göre puan hesaplaması yapılır. Ancak, revizyon aynı ay içerisinde olur ise nihai son sözleşme üzerinden puan hesaplaması yapılır.
 • Müşterinin, Organizasyon Ücretini peşin olarak ödemesi halinde puan kazanılır.
 • Organizasyon ücretinin taksitli olması halinde, ilk taksit olarak ödenen Organizasyon ücretine göre puan hesaplaması yapılır.
 • Organizasyon ücretinin kısmi ödenmesi durumunda Marka Elçisi o ay puan kazanamaz. Organizasyon ücretinin tamamlandığı ay itibariyle puan kazanmaya hak kazanır.
 • Marka Elçisi, sıra belirlemeye dahil olmamış sözleşmelerden puan kazanamaz. Puan kazanması için Organizasyon Ücreti’ nin eksiksiz ödenmiş ve sıra belirlemenin yapılmış olması gereklidir.
 • Marka Elçisi’nin referansıyla açılan sözleşme, kişiye özel sistemde açıldıysa ve sıra belirlemeye girilmeyecekse de, hak ediş puanları sıra belirleme organizasyonu sonrası aktif olur.
 • Müşteri sıra belirlemeye girmeden önce sözleşme iptalini isterse, puan kazanamaz. Müşteri, sıra belirlemeye girmiş ve Organizasyon Ücreti iade edilmedi ise puan kazanılır.
 • Organizasyon Ücreti’ nin başlangıçta ve sonda ödendiği sözleşme tipinde, başlangıçta ödenen Organizasyon Ücreti tutarı esas kabul edilerek puan hesaplaması yapılır.
 • Marka Elçisi’nin hane halkı içerisinde yer alan eş, çocuk, anne ve baba kişileri için tavsiye iletmesi halinde puan talep edilemez. Sehven verilen puanlar ise geri alınır. Farklı hanelerde yaşayan kardeşler birbirlerine referans olabilir ve puan/para talep edebilirler ancak farklı hanelerde yaşayan çocuklar anne-babaya ya da anne-baba çocuklarına referans olmaları halinde puan/para talebinde bulunamazlar.
 • Marka Elçisi ile referans olduğu sözleşme sahibinin soy isimlerinin aynı olduğu durumlarda Marka Elçilerimizden, e-devletten ‘Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi ile Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile kısmını seçerek)’ olmak üzere 2 farklı belge talep edilir.

Aktivite ve Puan Onayı

Marka Elçisi’nin referans olduğu sözleşmelerden kazandıkları puanlar Katılımevim tarafından kontrol edilerek onaylanır ve sonrasında Katılımevim Mobil Uygulamada görüntülenebilir.

Tavsiye edilen ve yalnızca Başvuru Formu’ nu dolduran tavsiyeler aranarak bilgi verilir. Başvuru Formu’ nu dolduran kişilere Çağrı Merkezi tarafından teyit araması yapılır ve Katılımevim şubelerinden telefonla veya yüz yüze bilgi almak isteyip istemedikleri sorulur.

Marka Elçisi “Tavsiye Et” aktivitesi gerçekleştirdiği anda, tavsiye edilen kişilere Katılımevim’ den otomatik bilgilendirme mesajı gönderilir. İlgili mesajda Katılımevim ev/araç kampanyaları hakkında bilgi almak istemeleri halinde doldurmaları gereken Başvuru Formu linki paylaşılır. Tavsiye edilen kişilerin bilgi almak istememeleri halinde Başvuru Formu’ nu doldurmamaları beklenmektedir. Marka Elçilerinin bir kişiyi tavsiye etmeden önce tavsiye edecekleri kişileri önceden bilgilendirmeleri ve ev/araç alma konusunda ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişileri tavsiye etmeleri önerilir.

Tavsiye edilen kişilerin ev/araç kampanyalarından herhangi birine katılım sağlamaları dolayısı ile kazanılacak olan puanların kesinlik kazanabilmesi için sözleşmenin sıra belirleme organizasyonuna katılması  beklenir. Sıra belirleme programına katılarak kaydı kesinleşen müşteri sözleşmeleri puanları tarafımızca onaylanır ve puan kazanılır. Yasal süreler içerisinde kaydını iptal eden ya da Organizasyon Ücretini yatırmayan müşterilerin sözleşmelerinden doğan puanlar ise onaylanmaz ve puan talep edilemez.

Katılımevim, aktivitelerin bazılarını herhangi bir zamanda Marka Elçiliği programının dışında tutma ve puan kazandırma özelliğini durdurma hakkını saklı tutar.

Puan İptali

Marka Elçiliği katılım ve puan kazanımı koşullarında belirtilen kurallara uymayan aktivite puanları iptal edilir.

Puanların Geçerlilik Süresi

Marka Elçiliği katılım ve puan kazanımı koşullarında aksi belirtilmediği sürece, kazanılan puanlar 12 ay süre ile geçerlidir.
12 ay süresince, kullanılmayan veya paraya dönüştürülmeyen puanlar geçerliliğini yitirir ve bu puanların yeniden geçerlilik kazanması söz konusu olmaz.

Fesih Halinde Puanların Geçerliliği

Marka Elçiliğine dair kazanılmış puanlar, Marka Elçisi ya da Katılımevim tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde, puanların geçerliliği konusunda kısıtlama getirilen sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, fesih sonrasında geçerli olmaya devam eder. Hesaptaki hali hazırdaki puanların geçerlilik süresi diğer Marka Elçileri ile aynıdır. Marka Elçisi, ödeme almak için yeterli olmayan puanlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Fesih nedeninin “Kötüye Kullanım” nedeniyle olması durumunda Katılımevim puanları geçersiz kılma hakkını da saklı tutar.

Puan Hareketleri

Marka Elçileri kişisel puan hareketleriyle ilgili tüm detaylara Katılımevim Mobil Uygulama aracılığı ile ulaşabilirler.

Ödeme Alma ve Puanın Kullanımı

Marka Elçileri puanlarını 2 şekilde kullanabilirler:

 1. Puanın Paraya Çevrilmesi: Marka Elçileri, Katılımevim Mobil Uygulama aracılığı ile puanlarını paraya çevirerek ödeme alabilirler. “Ödeme Talep Et” ekranında “Puanlarını Dönüştür” butonuna tıklayarak kendi banka hesaplarına EFT yolu ile ödeme alma talebinde bulunabilirler. Tavsiye edilen kişiler arasından ev/araç kampanyalarına dahil olanlar dolayısı ile kazanılacak puanlarla ilgili koşullar “Puan Kazanımı ve Kazanç Tablosu” bölümünde belirtilmiştir. Ödeme almak isteyen Marka Elçileri, Katılımevim Mobil Uygulamada yer alan “Profilimi Gör” kısmına IBAN bilgilerini yazmalıdırlar. IBAN’ a para transferi gerçekleştikten sonraki tüm sorumluluk Marka Elçisine aittir.
 2. Puanla Taksit Ödeme: Marka Elçisi eğer ki aynı zamanda Katılımevim müşterisi ise Katılımevim Mobil Uygulamada yer alan “Taksit Öde” seçeneğini kullanarak ev/araç kampanyaları kapsamındaki aylık taksit ödemelerini biriken puanları ile yapabilirler. Biriken puanlar ile taksit ödeyebilmek için, taksit tutarının tamamını karşılayacak tutarda kullanılabilir puan olması gerekmektedir.

Ödeme Takvimi

 • Marka Elçilerimize ayda yalnızca 1 defa olmak üzere, her ayın son iş günü ödeme yapılır.
 • Ödemeler, Katılımevim Mobil Uygualama aracılığı ile “Ödeme Talep Et” ekranından ödeme talebinde bulunan Marka Elçilerimize yapılır.
 • Ödeme talepleri  her ayın 1’i ila 20’si arasında, her ayın 20’si gece saat 23:59 ‘a kadar Katılımevim Mobil Uygulamadan yapılır. İlgili tarihler dışında ödeme talebinde bulunulamaz.
 • Marka Elçilerimiz Katılımevim Mobil Uygulama ile “Puanlarını Dönüştür” butonuyla kullanılabilir puanlarının tamamını paraya dönüştürebilir ve ödeme talep edebilirler. Kısmi puan dönüşümü yapılmamaktadır.
 • Marka Elçilerinin Katılımevim Mobil Uygulama üzerinden, ödeme talep etme limiti minimum 2000 puandır.(200 TL Brüt) 2000 puan (200 TL Brüt) altı kullanılabilir puan olması durumunda puan dönüştürme yapılamayacak olup, ödeme talebinde de bulunulamayacaktır.
 • Marka Elçilerimiz ödeme talep etmeden önce uygulamanın sol üst menüsünde yer alan “Profilimi Gör” butonuna tıklayıp, açılan ekrandaki IBAN ve TCKN bilgilerini tam ve doğru olarak girmelidirler. IBAN’ nın bağlı olduğu banka hesabı Marka Elçimizin şahsi banka hesabı olmalıdır.

Fesih, Askıya Alma, Marka Elçiliğinin Sona Ermesi

Katılımevim, Marka Elçisi ile olan iş ilişkisini herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir. Marka Elçisi de istediği anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın Çağrı Merkezimizi arayarak Marka Elçiliği programından ayrılma talebi iletebilir.
Katılımevim aşağıdaki durumların varlığı halinde marka elçiliğini askıya alabilir. Askıya alma hakkı, aşağıdaki hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı durumunda Katılımevim, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, Marka Elçiliğini derhal feshedebilir ve bu durumda puanlar ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

 • Marka Elçisinin; yanlış bilgi vermesi, kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
 • Marka Elçisinin; tavsiye ettiği kişilerin çoğunluğunun bilgi almayı istememesi,
 • Marka Elçisinin; Katılımevim markası, Katılımevim personeli, diğer Marka Elçileri, Çağrı Merkezi veya müşterilerimize karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması, tacizde bulunması, herhangi bir dönemde Katılımevim personellerinin talimatlarına aykırı davranması durumunda Marka Elçiliği Katılımevim tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Bu haller nedeniyle Katılımevim tarafından iş ilişkisi sona erdirilen Marka Elçileri hali hazırda yaptığı aktivitelerinden de puan kazanamazlar.

Kayıtların Geçerliliği

İşbu genel kural ve koşullara bağlı olarak Katılımevim, Marka Elçiliği hesaplarının idaresi, işlenen puanların hesaplanması ve ödeme bilgilerinin hazırlanmasıyla ödemelerin yapılması ve icrası konusunda tek yetkili olup, programdaki performans değerlendirmesi konusunda da Katılımevim kayıtları geçerli sayılacaktır.

KAZANÇLAR

Marka Elçiliği Hesabı

Her Marka Elçisine, aktivitelerini ve kazandığı puanlarını görüntüleyebildiği kişisel bir Marka Elçiliği hesabı tanımlanır. Puanlar başka Marka Elçilerine devredilemez ve birleştirilemez. Katılımevim, puanların kullanım koşullarının belirlenmesi konusunda her tür tasarruf hakkını saklı tutar.
Üyenin vefatı halinde ölüm ilanı, verasetname ve diğer varislerin haklarından feragat ettiklerini gösteren noter tasdikli feragatnamenin Katılımevim’ e ibraz edilmesi durumunda varislerden birine vefat eden üyenin puanları transfer edilir. Transfer edilen puanlar ilk kazanıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir.

YASAL MEVZUATLAR

Gizlilik Politikası

Katılımevim, Marka Elçiliği Dünya’sına katılım kapsamında erişilen ve bu programın işletimi için gerekli olan Marka Elçisi bilgilerini ilgili iş birliği kapsamında kullanabilir. Marka Elçiliğinin başlamasıyla birlikte kişisel bilgilerin belirtilen kapsamda kullanılmasına Marka Elçisi tarafından muvafakat edilmiş olunmaktadır.
Marka Elçileri bu programa dahil olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) maddelerine harfiyen uymayı kabul etmiş sayılırlar. Marka Elçileri, tavsiye edecekleri kişilerin bilgilerini Katılımevim ile paylaşmadan önce tavsiye edilecek kişilerden açık rızalarını almakla tek başlarına yükümlüdürler. KVKK kapsamında ileride ortaya çıkabilecek tüm davalarda olası müeyyideler Marka Elçilerine aynen rücu edilir.

İtirazlar

Katılımevim, Marka Elçisinin puan bakiyesi ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesiyle, puana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup, puanın üyenin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varırsa kaydedilen puanı iptal etme veya puanın kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. Katılımevim, Marka Elçisinin hesabına yanlış kaydedilen puanı kullanarak TL ödeme almış olan üyenin hesabını borçlandırma veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Kötüye Kullanım

Marka Elçiliği kural ve koşullarını ihlal eden, imkanlarını kötüye kullanan veya aktiviteleriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan Marka Elçileri, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme, Katılımevim tarafından Marka Elçiliği yetkilerine son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları puanların geçersiz sayılması gibi müeyyidelerle karşılaşabilir. Marka Elçilerinin haksız TL ödemesi almaları halinde, aynı tutarın iadesi müeyyidesi uygulanır. Katılımevim, bakiye zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar.

Vergi ve Harçlar

Katılımevim, müşterilerinin ve üçüncü tarafların Marka Elçiliği dolayısı ile kazandıkları TL ödemelerine ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Değişiklik Hakkı ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Katılımevim, “Marka Elçiliği” programını ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla ve çözüm ortaklarıyla olan iş birliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Katılımevim, bildirim kanalları üzerinden değişiklikleri duyurduktan sonra bu kurallar bütün Marka Elçileri için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, Marka Elçisinin puan kazanması, kazanılmış bir hak olarak beyan edilemez. Katılımevim, Marka Elçiliği programı kapsamında her zaman aynı miktar puana karşılık aynı tutarla TL kazanılacağını ve hep aynı tarihte ödemenin yapılacağını garanti etmez. Marka Elçiliği programındaki her tür tasarruf yetkisi münhasıran Katılımevim’ e aittir. Katılımevim’ in bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya Marka Elçisinden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanmadaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalarla program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamalarıyla Marka Elçilerine tanınmış dönemsel ek haklar, Katılımevim’ in programdaki tasarruf hakkından veya Marka Elçisinin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, Marka Elçisi bakımından istisnai uygulamanın Marka Elçisine ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi-manevi zararlar bakımından Katılımevim hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hukuki Şartlar

İşbu Marka Elçiliği programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak Katılımevim’ in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.

 


Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!