Kurallar ve Koşullar


Marka Elçiliği Hakkında

Marka Elçisi olmak ve ayrıcalıklarından faydalanmak için belirlenmiş kuralları karşılamanız yeterli. Katılım koşulları, değerlendirilme süreci, katılım başlangıcı, Katılımevim VISA kartı detayları ve puan ayrıntıları hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Programın amacı, kişilerin Katılımevim markasının tanıtımını yaparak gelir elde etmelerini sağlamaktır.


Katılım Koşulları

Marka Elçiliği programı T.C. vatandaşı olan 18 yaşından gün almış bütün bireylere açıktır; bu kişiler kişisel statüleriyle ilgili olan bu kurallara uydukları takdirde programa katılabilirler. Program kurumlara veya derneklere açık değildir. Birden çok kişinin ortak başvuru yapması ya da aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması yasaktır.

Katılım Başlangıcı

Programa katılım; Marka Elçisi olmak isteyen kişinin Katılımevim Mobil Uygulamasını kurması, işbu genel kural ve koşulları kabul etmesi ve ilk tavsiye aktivitesinde bulunmasıyla başlar.

Katılım Değerlendirme Süreci

Marka Elçiliği programına katılmak için başvuruda bulunan kişiler, programa nihai olarak kabul edilecek olmaları şartıyla, başvurularını yapar yapmaz program üyelerine sunulan imkânlardan faydalanabilirler. Katılımevim her başvuruyu kabul etmek zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin üyelik taleplerini reddedebilir.

Bildirim Kanalları

Katılımevim’in Marka Elçiliği programı hakkında bildirim ve duyuruları yaptığı kanallar; Katılımevim Mobil Uygulaması, www.katilimevim.com.tr web sitesi, Marka Elçilerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj, Katılımevim sosyal medya hesapları ve şubelerdir. Bu kanallardan yapılan bildirimler Marka Elçileri için bağlayıcıdır. Katılımevim puan bakiyesi ve program duyuruları da dâhil olmak üzere, her tür bilgilendirmeyi sadece elektronik ortamdan duyurma ve yazılı formatta bildirim ve duyuru yapmama hakkını saklı tutar. Marka Elçileri bu kanallardan gelecek yeni bilgileri ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Marka Elçilerinin takip etmiyor olmalarından Katılımevim sorumlu tutulamaz. Bu kanallardan herhangi birinde yayınlanan yeni bilgilere veya mevcut bilgilerde yapılan değişikliklere Marka Elçileri 24 saat içerisinde itiraz etmekle yükümlüdür. İtiraz edilmemesi durumunda Marka Elçisinin yeni uygulamayı aynen kabul ettiği kabul edilecektir.

Marka Elçileri, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamazlar.

Fesih, Askıya Alınma, Marka Elçiliğinin Sona Ermesi

Marka Elçileri istedikleri anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın Çağrı Merkezimizi arayarak Marka Elçiliği programından ayrılabilirler. Katılımevim üyenin Marka Elçiliğini her zaman sebep göstermeksizin feshedebilir. Katılımevim aşağıdaki durumların varlığı halinde Marka Elçiliğini askıya alabilir. Askıya alma hakkı, aşağıdaki hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı durumunda Katılımevim, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, Marka Elçiliğini derhal feshedebilir ve bu durumda puanlar ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

 • Marka Elçisinin; yanlış bilgi vermesi, kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
 • Marka Elçisinin; tavsiye ettiği kişilerin çoğunluğunun bilgi almayı istememesi,
 • Marka Elçisinin; Katılımevim personeli, diğer Marka Elçileri, Çağrı Merkezi ve müşterilerine karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması, tacizde bulunması, her hangi bir dönemde Katılımevim personellerinin talimatlarına aykırı davranması durumunda Marka Elçiliği Katılımevim tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Bu haller nedeniyle Katılımevim tarafından üyeliği fesh edilen Marka Elçileri yaptığı aktivitelerden puan kazanamazlar.

Kayıtların Geçerliliği

İşbu genel kural ve koşullara bağlı olarak Katılımevim, Marka Elçiliği hesaplarının idaresi, işlenen puanların hesaplanması ve ödeme bilgilerinin hazırlanmasıyla ödemelerin yapılması ve icrası konusunda tek yetkili olup, programdaki performans değerlendirmesi konusunda Katılımevim kayıtları geçerlidir.


KATILIMEVİM ATM KARTI

Kartın Özellikleri

VISA logolu Katılımevim ATM kartın özellikleri diğer finans kuruluşlarının verdiği ATM kartları ile benzerdir; tüm mağazaların POS’larında kullanılabilir, içindeki tutar sizin izniniz olmadan kesinlikle geri alınamaz. Tüm bankaların ATM’leri kullanılabilir bakiye görülebilir ve para yatırılıp çekilebilir.

Bunlara ek olarak; hesap işletim ücreti ve kart masrafı yoktur. Bir bankanın altyapısını kullanmaz ve tamamıyla faizsizdir. VISA ve Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) tarafından onaylı resmi bir ATM kartıdır. Bu ATM kartına bağlı bir resmi vadesiz hesap ve bu hesaba bağlı bir IBAN numarası mevcuttur. Bu ATM kartı ve bağlı hesabın altyapısı Türk Para A.Ş.’nin resmi markası olan “PARAM” tarafından sağlanmaktadır. Marka Elçileri, kart ve bağlı hesapla ilgili tüm bilgilere www.param.com.tr internet sitesinden ulaşabilirler. Marka Elçileri ATM kartını ve bağlı hesabı kullanarak, PARAM’ın kural ve koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Marka Elçileri kart ve hesapla ilgili konular için PARAM’ın 0850 988 88 88 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirler. Katılımevim, Marka Elçilerine bu hesapla ilgili işlemleri için bir İnternet Şubesi sağlamaktadır. Marka Elçileri bu internet şubesine https://isube.param.com.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Kart Gönderimi

Marka Elçisinin program koşullarına uygun şekilde yaptığı aktivitelerle son 12 ay içerisinde 10.000 puan kazanmasının ardından Marka Elçisinin talebi doğrultusunda adresine “Marka Elçisi Paketi” (Katılımevim Avantaj Kart, üyelik rehberi, rozet, kartvizit ve özel anahtarlık) ücretsiz kargolanır. Marka Elçisi, Katılımevim ATM kartı ulaşıncaya kadar Mobil Uygulama üzerinden görebileceği sanal kart numarası ile internet alışverişlerinde harcama yapabilir. Hiçbir aktivitesi olmayan üyelere paket gönderilmez.

Kartın Kullanımı

Katılımevim ATM kartı kişiye özeldir, başkasına devredilemez ve Marka Elçisinin kendisi tarafından kartın arka yüzü imzalanır.

Katılımevim ATM Kartı, Marka Elçisi programı bildirim kanallarında açıkça belirtilen kullanım şekillerinin dışında farklı amaçlar için de kullanılabilecek esnek bir karttır. Bu gibi başka amaçlarla kullanılması durumunda Marka Elçilerinin karşılaşabileceği sınırlamalar ve olası ücretlendirmeler param.com.tr adresinden öğrenilebilir. Bu gibi kullanımlar durumunda

Kartın Mülkiyeti

Katılımevim ATM kartları, Katılımevim’in mülkiyetindedir ve Marka Elçiliğinin sona ermesini takiben ya da Katılımevim’in talebi halinde derhal iade edilir.

Kartın Kaybolması

Kaybolan, çalınan ya da hasar gören Katılımevim ATM kartlarının, Katılımevim’e bildirilmesini takiben yenisi kargolanır. Eski kart iptal edilir. İçindeki TL yeni karta otomatik transfer edilir.


PUANLAR

Puan Hesaplama Birimi

Marka Elçiliği programının hesaplama birimi puandır. İşbu kurallar koşullar sayfasında belirtilen aktiviteler yapıldığında Marka Elçileri puan kazanır.

Ödeme Alma ve Puanın Kullanımı

Marka Elçileri puanlarını 2 şekilde kullanabilirler:

 1. Puanın Paraya Çevrilmesi: Marka Elçileri, Katılımevim Mobil Uygulaması üzerinden puanlarını paraya çevirerek ödeme alabilirler. “Puanımı Dönüştür” düğmesine dokunarak kendi banka hesaplarına EFT ile ödemeyi alabilirler. Tavsiye edilen kişiler arasından ev-araç kampanyalarına dahil olanlardan dolayı kazanılacak puanlarla ilgili koşullar “Kampanyalara Katılım Puan Tablosu” bölümünde belirtilmiştir. Ödeme almak isteyen Marka Elçileri mobil uygulamadaki profil düzenleme kısmına IBAN numaralarını yazmalıdırlar. IBAN’a para transferi gerçekleştikten sonraki tüm sorumluluk Marka Elçisine geçer.
 2. Puanla Taksit Ödeme: Marka Elçisi eğer aynı zamanda Katılımevim müşterisi ise Katılımevim Mobil Uygulamasındaki “Taksit Öde”seçeneğini kullanarak ev-araç kampanya kapsamındaki aylık taksit ödemelerini puanla yapabilirler. Taksit tutarının tamamını karşılayacak puan olması gerekmektedir.

Ödeme Takvimi

Marka Elçilerine her hafta ödeme yapılır. Ödeme günü Salı’dır. Her Pazar 23:59’a kadar Puanımı Dönüştür düğmesiyle gönderilen ödeme talepleri Salı günü ödenir.. Marka Elçilerimiz Katılımevim mobil uygulamasındaki Puanımı Dönüştür düğmesiyle onaylı puanlarının tamamını yada bir kısmını dilediği zaman paraya dönüştürebilir.

Marka Elçilerimiz ödeme talep etmeden önce uygulamanın sol menüsündeki Profilim düğmesine tıklayarak ve açılan forma IBAN numarasını tam ve doğru olarak girmelidir. IBAN’ın bağlı olduğu banka hesabı Marka Elçimizin adınıza olmalıdır. Aynı forma T.C. Kimlik Numarası da tam ve doğru olarak yazılmalıdır.

Kişisel Puan Hesabı

Her Marka Elçisine, kazandığı puanlarının kaydedildiği bir kişisel Marka Elçiliği hesabı verilir. Puanlar başka Marka Elçilerine devredilemez ve birleştirilemez. Katılımevim, puanların kullanım koşullarının belirlenmesi konusunda her tür tasarruf hakkını saklı tutar.

Üyenin vefatı halinde ölüm ilamı, verasetname ve diğer varislerin haklarından feragat ettiklerini gösteren noter tasdikli feragatnamenin Katılımevim’e ibraz edilmesi durumunda varislerden birine vefat eden üyenin puanları transfer edilir. Transfer edilen puanlar ilk kazanıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir.

Puan Kazanımı ve Puan Tablosu

Marka Elçileri aşağıda belirtilen aktiviteleri yaptıkça puan kazanır. Katılımevim aktivite puanlarını herhangi bir zamanda değiştirme, bazı aktiviteleri puan dışında tutma ve puan eksiltme hakkını saklı tutar. Marka Elçileri, puan tablosunu Katılımevim bildirim kanalları üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Marka Elçisi programında iki çeşit puan söz konusudur:

1) Tavsiye Puan Tablosu:

Marka Elçisi, Katılımevim’i tavsiye ettiği kişilerin irtibat numaralarını girdiğinde puan kazanır. Tavsiye edilen her kişi için Marka Elçisi puan kazanır. Eğer kişi daha önce Katılımevim ile irtibata geçmiş ise Marka Elçisi puan kazanamaz. Mobil Uygulama kullanmadan şube yada çağrı merkezi üzerinden yapılan tavsiyeler puan kazandırmaz.

AktiviteKazanacağı PuanAlacağı Tutar
Hızlı Tavsiye303 TL
Detaylı Tavsiye505 TL

2) Kampanyalara Katılım Puan Tablosu:

Tavsiye edilen kişiler, Katılımevim’in ev yada araç kampanyalarına sözleşme imzalayarak dahil olduklarında Marka Elçisi puan kazanır. Marka Elçisinin tavsiye ettiği kişilerden ay içerisinde yapılan katılımların sözleşme tutarı toplanarak puan hesaplanır. Her 50.000 TL‘lik katılım için 4.000 puan karşılığı 400TL verilir. Tavsiye edilen kişilerin ay içinde katıldıkları kampanyaların toplam tutarı ne kadar yüksekse Marka Elçisi o kadar çok puan kazanır. Örnek tablo:

Ev/Araba RakamıPuanTL Karşılığı
50.000 TL4.000 Puan400 TL
100.000 TL8.000 Puan800 TL
150.000 TL12.000 Puan1.200 TL
200.000 TL16.000 Puan1.600 TL
250.000 TL20.000 Puan2.000 TL
300.000 TL24.000 Puan2.400 TL
350.000 TL28.000 Puan2.800 TL
400.000 TL32.000 Puan3.200 TL
450.000 TL36.000 Puan3.600 TL
500.000 TL40.000 Puan4.000 TL
550.000 TL44.000 Puan4.400 TL
600.000 TL48.000 Puan4.800 TL
650.000 TL52.000 Puan5.200 TL
700.000 TL56.000 Puan5.600 TL
750.000 TL60.000 Puan6.000 TL
800.000 TL64.000 Puan6.400 TL
850.000 TL68.000 Puan6.800 TL
900.000 TL72.000 Puan7.200 TL
950.000 TL76.000 Puan7.600 TL
1.000.000 TL80.000 Puan + 15.000 Puan Ödül8.000 TL + 1.500 TL ödül
 • Yalnızca 50.000 TL’nin katlarına puan verilir. Ara rakamlara puan verilmez. Örneğin 50.000TL ile 80.000TL’lik katılımın puanı aynıdır. Ara rakamlar sonraki aya devretmez ve ay sonunda silinir.
 • 1.000.000 TL’lik katılım için ekstra olarak 15.000 puan karşılığı 1.500TL ödül verilir.
 • Tavsiye edilen kişilerin 12 ay boyunca yaptıkları ilk katılımlardan Marka Elçisi puan kazanabilir.
 • Tavsiye edilen kişilerin ikinci katılımında Marka Elçileri puan kazanamaz.
 • Tavsiye edilen kişiler sözleşme tutarında yükseltme yaptıklarında aradaki fark için Marka Elçileri puan kazanamaz.
 • Eşlerin yaptıkları katılımlar Marka Elçilerine puan kazandırmaz. Eşlerin soyadının farklı olması bu kuralı değiştirmez.
 • Tavsiye edilen kişilerden katılım ücreti peşin olarak ödenen katılımlar için puan verilir.
 • Katılım ücreti taksitli olması durumunda Marka Elçisi puan kazanamaz.
 • Katılım ücretinin kısmi ödenmesi durumunda (kaparo vb) Marka Elçisi o ay puan kazanamaz. Katılım ücretinin tamamlandığı ay itibariyle puanı onaylanır.

Aktivite ve Puan Onayı

Marka Elçisinin yaptığı aktiviteler sonrasında kazandıkları puan Katılımevim Mobil Uygulamasında anında görünür. Fakat yapılan aktivite Katılımevim tarafından kontrol edilerek onaylanır;

Tavsiye edilen kişiler Çağrı Merkezi tarafından aranır ve Katılımevim şubelerinden telefonla veya yüzyüze bilgi almak isteyip istemedikleri teyit edilir. Bilgi almayı kabul edenlerden dolayı kazanılan puanlar hemen onaylanır. Bilgi almak istemeyen ve Çağrı Merkezi tarafından yapılan aramalara cevap vermeyen kişilerden dolayı kazanılan puanlar iptal edilir. Tavsiye edilen kişilere Katılımevim’den otomatik mesaj gönderilir. Mesajda “İlgilenmiyorum” linki bulunur. Tavsiye edilen kişiler bu linki tıkladıklarında Marka Elçisinin puanı iptal edilir. Bu nedenle Marka Elçilerinin bir kişiye tavsiye göndermeden önce tavsiye edecekleri kişileri bilgilendirmeleri önerilir.

Tavsiye edilen kişilerden ev-araç kampanyalarına dahil olanlardan dolayı kazanılan puanlar için yasal Cayma Hakkı süresi olan 14 gün beklenir. Kaydını iptal eden yada katılım ücretini yatırmayan müşterilerden dolayı kazanılan puanlar iptal edilir. Cayma hakkını kullanmayan ve Sıra Belirleme programına (çekiliş) katılarak kaydı kesinleşen müşterilerden dolayı kazanılan puanlar onaylanır.

Puan İptali

Marka Elçiliği kurallar ve koşullar dokümanında belirtilen kurallara uymayan aktivite puanları iptal edilir.

Puanların Geçerlilik Süresi

Marka Elçiliği dokümanlarında aksi belirtilmediği sürece, kazanılan puanlar 1 yıl süreyle geçerlidir. Süre dolduğunda puan geçerliliğini kaybeder.

Kullanılmayan ve paraya dönüştürülmeyen puanlar geçerliliğini yitirir ve bu puanların yeniden geçerlilik kazanması söz konu olmaz.

Fesih Halinde Puanların Geçerliliği

Marka Elçiliğine dair kazanılmış puanlar, Marka Elçisi ya da Katılımevim tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde, puanların geçerliliği konusunda kısıtlama getirilen sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, fesih sonrasında geçerli olmaya devam eder. Hesaptaki puanların geçerlilik süresi diğer Marka Elçileri ile aynıdır. Marka Elçisi, ödeme almak için yeterli olmayan puanlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Fesih nedeninin Kötüye Kullanım nedeniyle olması durumunda Katılımevim puanları geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Puan Kazandırmayan Aktiviteler

Katılımevim aktivitelerin bazılarını herhangi bir zamanda Marka Elçiliği programının dışında tutma ve puan kazandırma özelliğini durdurma hakkını saklı tutar.

Puan Ekstresi

Marka Elçileri puan hareketleriyle ilgili tüm detaylara Katılımevim Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabilirler.


DİĞER KONULAR

İtirazlar

Katılımevim, Marka Elçisinin puan bakiyesi ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesiyle, puana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup, puanın üyenin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varırsa kaydedilen puanı iptal etme veya puanın kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. Katılımevim, Marka Elçisinin hesabına yanlış kaydedilen puanı kullanarak TL ödeme almış olan üyenin hesabını borçlandırma veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Bilgilerin Gizliliği

Katılımevim, program katılımı kapsamında erişilen ve programın işletimi için gerekli üyenin bilgilerini program kapsamında kullanabilir, program ortakları ve ilgili kuruluşlara gönderebilir. Üyeliğin başlamasıyla kişisel bilgilerin belirtilen kapsamda kullanılmasına Marka Elçisi tarafından muvafakat edilmiş olunmaktadır.

Marka Elçileri bu program yararlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) maddelerine harfiyyen uymayı kabul etmiş sayılırlar.  Marka Elçileri tavsiye edecekleri kişilerin bilgilerini Katılımevim ile paylaşmadan önce onlardan rızalarını almakla yükümlüdür. KVKK kapsamında ileride ortaya çıkabilecek tüm davalarda olası müeyyideler Marka Elçilerine aynen rücu edilir.

Kötüye Kullanım

Marka Elçiliği kural ve koşullarını ihlal eden, imkanlarını kötüye kullanan veya aktiviteleriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan Marka Elçileri, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme, Katılımevim tarafından Marka Elçiliği üyeliklerine son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları puanların geçersiz sayılması gibi müeyyidelerle karşılaşabilir. Marka Elçilerinin haksız TL ödemesi almaları halinde aynı tutarın iadesi müeyyidesi uygulanır. Katılımevim, bakiye zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar.

Vergi ve Harçlar

Katılımevim, üyelerinin ve üçüncü tarafların Marka Elçisi programından kazandıkları TL ödemelerine ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Program Değişiklik Hakkı ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Katılımevim, “Marka Elçiliği” programını ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla ve çözüm ortaklarıyla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Katılımevim, bildirim kanalları üzerinden değişiklikleri duyurduktan sonra bu kurallar bütün üyeler için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, üyenin puan kazanması, üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. Katılımevim, Marka Elçiliği programı çerçevesinde her zaman aynı miktar puana karşılık aynı tutarla TL kazanılacağını ve hep aynı tarihte ödemenin yapılacağını garanti etmez. Marka Elçiliği programı üzerindeki her tür tasarruf yetkisi münhasıran Katılımevim’indir. Katılımevim’in bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanılmasındaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalarla program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamalarıyla üyelere tanınmış dönemsel ek haklar, Katılımevim’in programdaki tasarruf hakkından veya üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi-manevi zararlar bakımından Katılımevim hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hukuki Şartlar

İşbu Marka Elçiliği programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak Katılımevim’in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.


Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!