Genel Müdürümüzün Mesajı

Genel Müdür Ahmet Özcan

Genel Müdürümüz Ahmet Özcan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişimler, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlar paralelinde kurgulandığında ve öngörülü bir yaklaşımla hayata geçtiğinde hem ticari hem de insani değer üretir. Bugün tüm toplum kesimlerinin temel önceliği, barınma ihtiyacını karşılamak ve bireysel koşullar ölçeğinde ev sahibi olabilmektir. Bu durumun doğal sonucu olarak ülkemiz konut sektörü ve etrafında şekillenen çok büyük bir ekosisteme sahiptir.

Toplumumuzun öteden beri öncelik sıralamasının en üstünde bulunan bir diğer beklentisi de otomobil sahibi olmaktır. Özellikle toplumun alt ve orta gelir gruplarında yer alan bireylerin konut ve vasıta sahibi olabilmeleri genel olarak uzun dönemli birikim ve/veya finansal kredi enstrümanlarıyla kolaylaşabilmektedir. Mevcut ekonomik konjonktür itibarıyla kredi faizlerinin yüksek seyri, bazı toplum kesimlerinin kişisel değerleri itibarıyla faiz yöntemini tercih etmemesi, birikim yapmanın güçleşmesi gibi bir dizi nedenden ötürü alternatif finansman yöntemlerine duyulan ihtiyaç kritik hale gelmiştir. Ülkemizde modern ve sürdürülebilir haliyle Katılımevim’in temsil ettiği Tasarruf Finansman ekosistemi, toplumun her kesiminin kendi koşulları doğrultusunda ev ve otomobil sahibi olmasını mümkün hale getirmekte; uzun dönemli, yüksek faizli kredilere alternatif oluşturmakta ve bazı bireysel hassasiyetlere yanıt vermektedir. Tasarruf sahiplerinin bütçeleri oranında birikim yaparak, tercih ettikleri sürelerde ev ve otomobil sahibi olmalarını kolaylaştıran ve mümkün kılan Tasarruf Finansmanı, ilgili kurumlarca yapılan düzenlemeler ve kanunlarla kurumsal bir yapıya evrilmiştir. Bu sayede tasarruf sahiplerini her açıdan koruyan, güven unsurunun tesis edildiği bir ortam hayat bulmuştur.

2018 yılında güçlü bir sermaye altyapısı ile kurulan Katılımevim, aradan geçen sürede ülke çapında şubeleşmesini tamamlamış, insan kaynakları ve teknolojisi bakımından sistemini mükemmelleştirmiş, ilgili kanun çerçevesindeki tüm gereklilikleri eksiksiz olarak karşılayan bir Tasarruf Finansman şirketidir. Kuruluşundan itibaren aradan geçen altı yıllık sürede tamamıyla bilimsel yaklaşımlar ve stratejiler doğrultusunda yapısını kurgulayan Katılımevim, yönetim anlayışını da yine aynı düzlemde profesyonel bakış açısıyla devam ettirmektedir.

Ahmet Özcan Hakkında

Katılımevim Tasarruf Finansman Şirketi Genel Müdürü Ahmet Özcan, 1999’da Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yapı Kredi Bankasında iş hayatına adım atmıştır. Sırasıyla Müfettiş, Kıdemli Müfettiş, İç Denetim Müdürü ve Şube Müdürü pozisyonlarında görev alan Sn.Özcan, bir  yılı Yapı Kredi Azerbaycan’da olmak üzere toplam on beş yıl boyunca Yapı Kredi Bankası bünyesinde çalışmıştır.

2015-2020 yılları arasında Eminevim Tasarruf Finansman Şirketinde Mali İşler Direktörlüğü ile İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunan Ahmet Özcan Tasarruf Finansman sektörünün ürün çeşitliliği, risk yönetimi, sürdürülebilir finansman yapısı konularında gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Eylül 2020’de Katılımevim ailesine katılmıştır.


Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!